Ornithology

PARKER_Ornithology_1

Ornithology 1. PRÉVERT

Ornithology 2. BARONI

Ornithology 3. MENICANTI

Ornithology 4. PORTA

Ornithology 5. MONTALE

Ornithology 6. SANCINO

Ornithology 7. BAUDELAIRE e MERINI

Ornithology 8. CANDIANI

Ornithology 9. GUCCINI

Ornithology 10. DICKINSON

Ornithology 11. BANDINI, le uova celesti

Ornithology 12. BANDINI, Bird-watching

Ornithology 13. FARABBI e BELLINTANI

Ornithology 14. LORCA e PASOLINI

Ornithology 15. PASOLINI

Ornithology 16. LEOPARDI (a dodici anni)

Ornithology 17. LOI e LAMARQUE

Ornithology 18. ERBA, OTTAVIANI e MARCOALDI

Ornithology 19. PIBIRI

Ornithology 20. JAMIE

Ornithology 21. MENEGÙS

Ornithology 22. BAEZ

Ornithology 23. TS’UI T’U e CHANG CHIU-LING

Ornithology 24. COPIOLI

Ornithology 25. PLATH

Ornithology 26. MARI (e BOCCACCIO)

 segue